Badanie przetwarzania słuchowego

Diagnozujemy słuch centralny i centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego za pomocą znormalizowanego narzędzia diagnostycznego przeznaczonego do diagnozy centralnych zaburzeń przetwarzania słuchowego. Pozwala potwierdzić/wykluczyć centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego. 
Narzędzie to jest dedykowane dla dzieci od 4-5 roku życia, nastolatków i dla dorosłych. 

Co może być objawem zaburzeń przetwarzania słuchowego?

 • Trudności z rozumieniem mowy w hałasie i szumie
 • Trudności z rozumieniem szybkiej i niewyraźnej mowy
 • Trudności z rozumieniem dłuższych i złożonych wypowiedzi, poleceń,pytań
 • Potrzeba częstego powtórzenia przekazów słownych
 • Podatność na rozproszenie dźwiękami z zewnątrz
 • Trudności z utrzymaniem uwagi na zadaniu
 • Szybka męczliwość pracą typu szkolnego, zwłaszcza oparta o słuchanie
 • Częste wyłączanie, się sprawianie bycia nieobecnym
 • Trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji rówieśniczych
 • Częste infekcje uszu/ucha, migdałków
 • Wrażliwość na głośne dźwięki
 • Mylenie podobnie brzmiących wyrazów

Co daje wykonana przez nas diagnoza centralnych zaburzeń przetwarzania słuchowego?:

 • możliwość wydania przez poradnie psychologiczno – pedagogiczne opinii (niepubliczne poradnie) lub orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego (publiczne poradnie) wraz z zaleceniami pomocy dziecku w przedszkolu/szkole, objęcia go dodatkowymi zajęciami specjalistycznymi
 • możliwość rozpoczęcia terapii centralnych zaburzeń przetwarzania słuchowego
 • możliwość doboru treningu słuchowego stosownie do potrzeb osoby zbadanej
 • możliwość zapewniania dziecku pomocy na końcowych egzaminach zewnętrznych
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.  Rozumiem