Diagnoza spektrum autyzmu (ADOS-2)

Badanie ADOS–2

jest jednym z najważniejszych narzędzi wspomagających kliniczną diagnozę spektrum autyzmu. Jest to częściowo ustrukturalizowany wystandaryzowany protokół obserwacji umożliwiający obserwację nieprawidłowości charakterystycznych dla ASD. To oznacza, ze diagnosta, który przeprowadza obserwację, kieruje się szczegółową instrukcją, stosuje zawsze te same pomoce (zabawki, książki, obrazki itp.) a zachowanie dziecka/dorosłego ocenia za pomocą ściśle określonych kryteriów. Narzędziem mogą posługiwać się wyłącznie osoby, które ukończyły odpowiednie szkolenie z zakresu ADOS – 2, dające uprawnienia do stosowania tego narzędzia. Przeznaczone jest dla dzieci od 12-mca życia, młodzieży oraz osób dorosłych, w tym zarówno dla osób niemówiących jak i biegle posługujących się mową. Narzędzie dostosowane jest do wieku osoby badanej (inaczej przebiega w przypadku dwulatka, inaczej w przypadku nastolatka). 

Kiedy potrzebne jest to badanie?

  • jeśli masz podejrzenie spektrum autyzmu/zespołu Aspergera
  • jeśli dziecko przejawia „dziwne zachowania”
  • jeśli masz sprzeczne opinie i diagnozy różnych placówek i różnych specjalistów
  • jeśli poszukujesz przyczyn „dziwnych zachowań u dziecka”
  • jeśli potrzebujesz precyzyjną diagnozę różnicową patomechanizmu zachowań dziecka

Jak przebiega u nas w/w badanie?

Przed badaniem zapraszamy rodzica z dzieckiem na spotkanie do naszego Ośrodka mieszczącego się w Katowicach, podczas którego diagnosta zapoznaje się z dokumentacją medyczną, przeprowadza wywiad z rodzicem i obserwację i rozmowę z osoba badaną. Spotkanie to służy też nawiązaniu relacji, zaplanowaniu dalszego działania. Badanie przeprowadzają specjaliści z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w diagnozie i terapii, w tym w spektrum autyzmu. 

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.  Rozumiem