Oferta dla Rodziców, Osób Dorosłych

Trening uwagi słuchowej, koncentracji z wykorzystaniem treningów słuchowych poprawiamy wydolność procesów uwagi, koncentracji, pamięci słuchowej, przetwarzania słuchowego. Terapia może polegać na regularnym odsłuchiwaniu muzyki, może też mieć formę zadaniową, tzn. że pacjent 3 razy w tygodniu przez pół godziny wykonuje zadania słuchowe, których stopień trudności zwiększa się wraz z kolejną sesją: różnicuje dźwięki i fonemy, powtarza wyrazy i zdania w szumie i hałasie, powtarza treść usłyszanych z jednego określonego ucha po odsłuchaniu jednocześnie w obu uszach różnych treści, odsłuchuje tekst i odpowiada na pytania do tego tekstu. 

Wspomagamy leczenie/zmniejszenie nadwrażliwości słuchowych poprzez dobór odpowiedniej terapii muzycznej (zarówno programów muzycznych jak i planu słuchania) na podstawie wykonanych testów. Terapia ta odbywa się w domu, przez sześć dni w tygodniu, w ciągu dnia trwa kilkanaście minut, natomiast cała terapia może potrwać między 8-12 miesięcy. Nadwrażliwość słuchowa może być uwarunkowana rodzinnie, współwystępować z innymi zakłóceniami: ze spektrum autyzmu, ADHD, zaburzeniami przetwarzania słuchowego, nadaktywnością ruchową, mikrouszkodzeniami mózgu, chorobami genetycznymi (zespół Wiliama, zespół Downa), chorobami neurologicznymi (migrena, depresja, niedobór witaminy B6, padaczka akustyczna), chorobami laryngologicznymi (szumy uszne, zapalenie nerwu twarzowego, stany zapalne uszu, zespół Ramsay - Hunt) 

Wspomagamy leczenie obniżonego nastroju, lęków, załamania nerwowego poprzez również odpowiedni dobór terapii słuchowej, na podstawie odpowiedniej diagnostyki i braku przeciwwskazań lekarza specjalisty. Osoba objęta tym rodzajem terapii muzycznej musi być pod opieką psychologa lub lekarza specjalisty, jeśli prowadzone jest leczenie. Terapia ma różne etapy, polega na słuchaniu muzyki według ustalonego programu i planu, odsłuchanie w ciągu dnia trwa 30 min ut , muzyka ma różne etapy. 

Wspomaganie nauki języka obcego- języka angielskiego również przez odpowiedni dobór programów muzycznych oraz plan ich przebiegu. 

Test inteligencji wykonujemy badanie ilorazu inteligencji standaryzowanymi testami psychologicznymi, przeznaczonymi do użytku.

Diagnozujemy dysortografię, dysgrafię z wykorzystaniem odpowiednich testów i zgodnie z określoną procedurą diagnozy u osób dorosłych. Diagnoza pozwala odpowiedzieć napytanie czy trudności w pisaniu/czytaniu wynikają z powyższych trudności, możliwa „osłonę” w czasie egzaminów na studiach. 

Diagnozujemy prawdopodobieństwo ADHD/zaburzeń koncentracji poprzez wykonanie odpowiednich testów

Udzielamy konsultacji, porad wychowawczych

Udzielamy pomocy psychologicznej, pomocy w kryzysie

Oferujemy warsztaty, zajęcia, grupy wsparcia pokazujące skuteczne techniki i metody wychowawcze, budujące zdrową relację z dzieckiem, nastolatkiem


 

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.  Rozumiem