O mnie

Jestem pedagogiem, logopedą, terapeutą, providerem słuchu metodą K. Johansena i Neuroflow APT, mediatorem, szkoleniowcem nauczycieli.

Od ponad 20 lat zajmuję się udzielaniem pomocy dzieciom, młodzieży i rodzicom, nauczycielom. Dotychczasowe doświadczenie zawodowe zdobyłam jako koordynator pracowni diagnostyczno – terapeutycznej, zastępca do spraw merytorycznych niepublicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, diagnosta poradni psychologiczno – pedagogicznej, rewalidant, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju oraz dzieci przedszkolnych i szkolnych, szkoleniowiec rad pedagogicznych. Pracuję z niemowlętami, z dziećmi z zaburzeniami neurorozwojowymi, z dziećmi ze spektrum autyzmu, z afazją, z opóźnionym rozwojem mowy i komunikacji językowej, z trudnościami w koncentracji, z ADHD, trudnościami w pisaniu, czytaniu, liczeniu, trudnościami w sferze emocjonalno – społecznej. Specjalizuję się w diagnozie różnicowej (czy ADHD/spektrum autyzmu/afazja/dysleksja/dyskalkulia/inne?), przyczyn trudności w koncentracji i zaburzeń przetwarzania słuchowego. Udzielam rodzicom porad, instruktaży dotyczących sposobu nauki z dzieckiem i stymulacji rozwoju dziecka w domu. Wspieram nauczycieli w codziennej pracy z dziećmi z deficytami rozwojowymi.

Prowadzę zajęcia o charakterze terapeutycznym ukierunkowane na:

 • trening umiejętności emocjonalno – społecznych (TUS)
 • naukę/terapię czytania
 • terapię dysleksji, dysortografii, dysgrafii, dyskalkulii 
 • terapię ręki
 • trening pisania
 • rozwijające mowę i umiejętności komunikacyjne
 • terapię behawioralną dzieci ze spectrum autyzmu
 • wspieranie ogólnego rozwoju
 • wspieranie rozwoju emocjonalno – społecznego
 • trening słuchowy Metodą Johansena/Neuroflow
 • pomoc w nauce,w tym języka polskiego

Ukończyłam studia z zakresu m.in. resocjalizacji, pedagogiki, terapii pedagogicznej, wczesnego wspomagania rozwoju i rewalidacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, tyflopedagogiki, logopedii.

Uczestniczyłam w licznych formach doskonalenia zawodowego, wśród których warto wymienić szkolenia z zakresu:

 • terapii behawioralnej dzieci ze spectrum autyzmu 
 • terapii ręki
 • diagnozy i terapii dysleksji, dysortografii, dysgrafii, umiejętności matematycznych
 • wykorzystania ADOS-2 w diagnostyce klinicznej
 • wykorzystania MOXO w diagnozie ADHD
 • baterii metod przyczyn niepowodzeń szkolnych (Pracownia Testów Psychologicznych i Pedagogicznych)
 • diagnozy osób ze spektrum autyzmu (Profil Psychoedukacyjny PEP-R Schoplera)
 • diagnozy małego dziecka (od urodzenia)
 • terapii kinezjologii mózgu Paula Dennisona
 • treningu umiejętności społecznych z dziećmi w wieku przedszkolnym, szkolnym, nastolatkami
 • psychoterapii dzieci i młodzieży z lękiem i zaburzeniami psychosomatycznymi
 • mediacji cywilnych, karnych
 • diagnozy zaburzeń przetwarzania słuchowego
 • terapii zaburzeń przetwarzania słuchowego
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.  Rozumiem