O mnie

Jestem pedagogiem, logopedą, terapeutą, providerem treningów słuchowych (K.Johansena, Neuroflow). Moje ponad 20 letnie doświadczenie zawodowe zdobyłam jako diagnosta i terapeuta w poradni psychologiczno - pedagogicznej, pedagog szkolny, rewalidant, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju, wykładowca, zastępca dyrektora poradni psychologiczno - pedagogicznej ds. merytorycznych, szkoleniowiec rad pedagogicznych.

Na co dzień pracuję z niemowlętami, dziećmi przedszkolnymi i w wieku szkolnym. Specjalisuję się w diagnozie rozwoju małego dziecka, w diagnozie dysleksji, dysortografii, dysgrafii, w diagnozie różnicowej (czy Adhd/spektrum autyzmu, afazja/inne przyczyny).

Prowadzę terapię pedagogiczną, naukę czytania i pisania, treningi słuchowe.

W ramach zajęć grupowych oferuję zajęcia TUS (kształtujące umiejętności emocjonalno - społeczne).

Udzielam rodzicom i nauczycielom porad wychowawczych oraz w zakresie pomocy dziecku w nauce.

Zakres swoich działań poszerzam o terapię logopedyczną u dzieci oraz terapię behawioralną z dziećmi ze spektrum autyzmu.