Cennik

Konsultacja pedagogiczna 120 zł
Badanie pedagogiczne ryzyka i dysleksji, dysortografii, dysgrafii wraz z opinią/informacją o wynikach 250 zł
Nauka/terapia czytania 120 zł
Diagnoza I do terapii Johansena 250 zł
Diagnoza kontrolna do terapii Johansena 180 zł
Program muzyczny metodą Johansena 200-250 zł
Diagnoza I do terapii Neuroflow 240 zł
Dostęp do platformy I etap 370 zł
Dostęp do platformy II etap 360 zł
Dostęp do platformy III etap 350 zł
Badanie gotowości szkolnej z opinią/informacją
o wynikach
250 zł
Konsultacja pedagogiczna z MOXO 200 zł
Badanie słuchu obwodowego na potrzeby diagnozy psychologiczno - pedagogicznej 120 zł
Inne usługi Do ustalenia z klientem