Oferta

Oferta, którą proponuję, ukierunkowana jest na bezpośrednie wsparcie diagnostyczne i terapeutyczne, indywidualne i grupowe, dla Dzieci i Rodziców. Jest odpowiedzią na poszukiwania Rodziców dodatkowych form pomocy dla ich Pociech z różnorodnymi trudnościami w rozwoju, w tym z nieprawidłowym rozwojem psychoruchowym, z trudnościami w nauce i w zachowaniu, z dysleksją, z dyskalkulią, z deficytami uwagi i koncentracji, z zaburzeniami w przetwarzaniu słuchowym i w rozwoju mowy i artykulacji, zaburzeniami w rozwoju słuchowo - językowym, z trudnościami w funkcjonowaniu emocjonalnym i społecznym, z afazją, ze spektrum autyzmu, z chorobami przewlekłymi.

Ma na celu wspomagać diagnozę przyczyn trudności dziecka (odnależć ich przyczyny), określać porzeby rozwojowe i zasoby Dziecka, dobierać odpowiednie dla Niego metody i formy terapii oraz wspierać rozwój poprzez bezpośrednią pracę z dzieckiem indywidualną lub w grupie (w zależności od potrzeb). Oferuję także pomoc Rodzicom poprzez poradnictwo i konsultacje.

Serdecznie zapraszam do zapoznania się z moimi propozycjami wsparcia,

mgr Danuta Hawrylewicz