Trening słuchowy metodą Neuroflow

Jest to Aktywny Trening Słuchowy dla dzieci przedszkolnych i szkolnych, u których występują: trudności w skupieniu uwagi i rozumieniu przekazów słownych, trudności w nauce, pisaniu i czytaniu, problemy w nauce języków obcych, trudności w funkcjonowaniu w otoczeniu hałaśliwym. Wymaga współpracy z Rodzicem i aktywnego udziału dziecka w ćwiczeniach, angażujących koncentrację uwagi, pamięć, rozumienie, myślenie przyczynowo-skutkowe, funkcje słuchowo – językowe.