Trening słuchowy metodą Johansena

Już od grudnia oferuję trening słuchowy m. Johansena. Jest on zarówno dla dzieci od 3 r.ż. jak i dorosłych. Szczególnie zalecany dla osób, u których występują: nieprawidłowości w rozwoju mowy, trudności w koncentracji uwagi i z uwagą słuchową, zakłócenia przetwarzania słuchowego (CAPD, tzw. niedosłuch centralny), problemy szkolne, ADHD, zaburzenia percepcji słuchowej, trudności w rozumieniu i zapamiętywaniu poleceń, trudności w nauce języków obcych, nadwrażliwość słuchowa, migreny, stany obniżonego nastroju (depresyjne).

Trening może odbywać się w domu. Terapia trwa minimum 6-8 miesięcy, najczęściej około roku. Co 4-6 tygodni odbywa się kontrolna diagnoza w celu zmiany programu muzycznego. Polega na kilkunastominutowym osłuchiwaniu muzyki.