Diagnoza małego dziecka

Diagnoza poziomu rozwoju psychoruchowego małego dziecka pokazuje:

  • czy rozwój dziecka jest prawidłowy/nieharmonijny/opóźniony?
  • które sfery rozwojowe przebiegają poniżej poziomu oczekiwanego?
  • jakich form pomocy (ćwiczeń, stymulacji, terapii) potrzebuje dziecko żeby wyrównać ewentualne opóźnienia rozwojowe
  • czy prowadzona dotąd terapia przynosi efekty i korzyści?