Diagnoza gotowości szkolnej

Badanie to odpowiada na pytania:

  • Czy dziecko osiągnęło/osiąga (badanie można robić trakcie roku szkolnego) gotowość do szkoły?
  • Czy dziecko powinno być odroczone od obowiązku szkolnego?
  • Czy dziecko nabyło wiedzę i umiejętności odpowiednie do jego wieku życia?
  • Które sfery rozwoju są ukształtowane prawidłowo?
  • Które obszary rozwoju dziecka wymagają dodatkowych ćwiczeń, stymulacji, terapii?
  • Jakich ćwiczeń, form stymulacji i terapii potrzebuje dziecko by osiągnąć gotowość szkolną?