Diagnoza CAPD

Diagnoza w kierunku zaburzeń przetwarzania słuchowego (CAPD) metodą Neuroflow obejmuje:

  • szczegółowy wywiad dotyczący rozwoju dziecka począwszy od okresu prenatalnego, poprzez okres niemowlęcy do aktualnych problemów zdrowotnych dziecka, trudności dziecka w uczeniu się i komunikacji
  • ocenę czułości słuchu dziecka – to pierwszy element badania obwodowego układu słuchowego. Badanie audiometrii tonalnej pozwala stwierdzić czy czułość słuchu jest prawidłowa, czy dziecko nie ma niedosłuchu
  • ocenę wyższych funkcji słuchowych baterią znormalizowanych testów Neuroflow:
    • dzieci, w wieku przedszkolnym mają do wykonania 3 zadania testowe
    • dzieci w wieku młodszym szkolnym podczas diagnozy wykonują 6 zadań testowych
    • dzieci starsze i osoby dorosłe 8 zadań testowych

Zadania polegają, w zależności od wieku dziecka, m.in. na powtarzaniu słów/zdań na tle szumu, cyfr, które słyszane są jednocześnie w prawym i lewym uchu, wysłuchiwaniu przerw w szumie, różnic pomiędzy dźwiękami w zakresie ich wysokości. Wyniki testów z literką „L” oznaczają wynik poniżej normy dla wieku dziecka.