Badanie słuchu obwodowego

Już od grudnia oferuję badanie słuchu obwodowego, w tym na potrzeby diagnozy w poradniach psychologiczno – pedagogicznych